Kubikspruta – en högpresterande skogsmaskin

Alla branscher har sin egna slangord och speciella uttryck för olika saker. Inom skogsbruket är ”kubikspruta” ett uttryck för en högpresterande och effektiv skogsmaskin som avverkar och/eller hanterar stora volymer virke.

Volymen av de träd som fälls och upparbetas vid en föryngringsavverkning mäts i kubikmeter, och ju fler kubikmeter som passerar skördarens aggregat varje timme desto högre är lönsamheten för både maskin och entreprenör. Man kan då tala om att det ”sprutar ut kubik” ur aggregatet, därav uttrycket kubikspruta.

Skogsmaskinförare har en stor yrkesstolthet där produktiviteten och ett väl utfört jobb, där virket lagts i jämna välsorterade högar för att underlätta för skotarföraren, som i sin tur lägger vikt vid att lägga det i prydliga vältor vid väg, ingår.

Dagens moderna skördare kan, under gynnsamma förhållanden och med kompetenta förare bakom spakarna, avverka närmare tusen kubikmeter på en arbetsdag. 

Sociala medier

Följ gärna Eco Log i sociala medier och håll koll på vår youtube-kanal.